Основните цели на проекта са: усвояване на европейските стандарти в туризма от 20 участници, преминаващи първоначално професионлано обучение чрез придобиване на знания, умения и квалификации в предлагането, организирането и провеждането на културен туризъм; усъвършенстване на способността на участниците да общуват на английски език; разширяване на творческите умения и познанията, позволяващи на хората да приемат промените в света и обществото и да бъдат отворени за нови идеи повишаване шансовете на ползвателите за успешна реализация в областта на туризма; подобряване на конкурентноспособността им на пазара на труда в ЕС; популяризиране на ПГ по туризъм.
Съдържание
20 ученици от ПГТ проведоха 3-седмична мобилност с цел стаж в туристически агенции в Италия. Участинците бяха включени в предварителна езикова, културна и педагогическа подготовка, с цел по-успешна адаптация в новата културна и професионална среда. По време на мобилността основното съдържание включваше запознаване с предлагането, представянето, рекламирането и продажбата на туристически пакети с обща цена; резервации и настаняване, осигуряване на билети; предлагане на допълнителни услуги, екскурзии; наблюдение при сключване на застраховки и кореспондентски услуги; изработване на анкети, проучване на потребителско мнение и анализ на анкетите, намиране на изгодни оферти за определена дестинация и определено време, изготвяне на туристически мероприятия с цел изучаване на растителността и животинския свят в планините, създаване на програма за български туристи в Италия, превод на туристически програми от английски на български.

Основните резултати от проекта в много голяма степен отговарят на заложените  в проектното предложение: 20 участници придобиха нови професионални умения в областта организирането и предлагането на културен туризъм,  подобриха способности за работа в екип в международен контекст и усъвършенстваха общуването на английски език. По отношение на гимназията ни професионалното практическо обучение в ПГТ се развивива в посока  на европейските изисквания за сътрудничество между европейските институции; повишен бе авторитетът на училището като образователна институция за професионално образование и обучение и неговата привлекателност, както на местно, така и на регионално ниво; създадохме партньорство с европейските институции в областта на професионалното образование и обучение.    
Участниците получиха сертификат Европас мобилност и сертификат от работното място за проведения стаж.