ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА ПОДБОРА

Подготовка на документите за участие - 01.07.2013 - 12.07.2013 г.

Подаване на документи в канцеларията на училището - 16.07.2013 - 19.07.2013

Резултати за допускане до селекция - 04.09.2013 г.