Contact Us

Професионална гимнзия по туризъм Самоков
"Софийско шосе"
2000 Самоков

0722/66427

Можете да се свържете с нас всеи работен ден от:  8:00 - 16:00

или да ни изпратите e-mail, и ще Ви отговорим не по-късно от следващия работен ден.

teopia@abv.bg, bshad@abv.bg

Feedback