CO.EUR е италианска асоциация с нестопанска цел, създадена през 1995 г. с цел да: насърчава участието на гражданите в процеса на европейската интеграция, насърчаване на процесите на иновациите, развитието и интернационализацията на предприятия, училища, организации с нестопанска цел и публични органи, насърчаване на иновациите и качеството в обучението и образованието. CO.EUR. присъства в различни италиански региони и работи транснационални проекти в сътрудничество с различни организации в цяла Европа. В областта на образованието и обучението CO.EUR. главно организира конференции, семинари, сесии, работни ателиета, учебни визити за експерти, работни стажове във фирми. CO.EUR. е участвала успешно през последните години в 65 проекти за мобилност, одобрени от програмата на ЕС "Леонардо да Винчи" и е приемала и организирала програми за обучение в Италия за групи (ученици, учители, професионални експерти) от следните страни: Испания, Португалия, Гърция , Румъния, Латвия, Малта, Полша, Турция. Също така CO.EUR. има дългогодишен опит в управлението на различни транснационални проекти, подкрепени по други финансови линии от програмите на ЕС.