Училището има четиригодишен опит в разработването, управлението и успешното реализиране на европейски проекти в сферата на туризма. Единият от проектите ни е отличен със "Сертификат за качество". Проектите са дело на един и същи екип.