Набиране на оферти

21/06/2013 20:22

Езиковата подготовка по италиански език в рамките на 120 часа в 2 групи от по 10 - 12 ученици ще се проведе от фирма, избрана въз основа на не по-малко от три оферт. (съгласно изискванията на НА ЦРЧР)

Back